Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Trgovačko društvo KAST Mehatronika d.o.o. započelo je s provedbom projekta 16. lipnja 2021. godine

SAŽETAK PROJEKTA

Jačanje konkurentnosti poduzetnika ulaganjem u digitalniju i zeleniju proizvodnju projekt je koji ima za cilj osnažiti poduzetnika implementacijom novih tehnoloških rješenja kako u proizvodni tako i u poslovne procese te osnažiti digitalne vještine djelatnika.

Kako bi se postiglo prethodno navedeno, poduzetnik je uložio sredstva u nabavu opreme koja doprinosi digitalizaciji proizvodnje i digitalizaciji poslovnih procesa, specifično stroja za glodanje i pripadajući softver (CAD-CAM), zatim poslovni informacijski sustav ERP, te je uložio u edukaciju i jačanje digitalnih vještina povezanih sa proizvodnjom kao i certificiranje sustava upravljanja.

Navedeno je poduzeću doprinijelo na način da je omogućilo kvalitetan proizvod za tehnološki najzahtjevnije tržište, smanjenje otpada iz proizvodnog procesa, a time i učinkovito korištenje resursa te je omogućilo daljnji rast u pogledu zaposlenih i prihoda.

Ukupna vrijednost projekta iznosi je 2.802.865,70 HRK od čega su 1.819.700,00 HRK prihvatljivi troškovi projekta, a odobrena bespovratna sredstva su u iznosu od 861.125,00 HRK.

CILJEVI PROJEKTA I AKTIVNOSTI

Opći cilj ovog projekta je povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (dalje MSP) u prerađivačkoj industriji na području Primorsko-goranske županije. Kako bi se ostvario projekt potrebno je provesti prioritetne aktivnosti koje uključuju nabavu moderne i tehnološki naprednije opreme, proširenje postojećih kapaciteta proizvodnje, kvalitetne ljudske resurse te očuvanje i unapređenje kvalitete proizvoda, vodeći pri tom računa o ekološkim standardima u ponudi ove vrste proizvoda na razini svjetskog tržišta.

REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA

Uvođenjem novog tehnološkog rješenja u proizvodni proces uvedeno je 1 novo tehnološko rješenje u proizvodni proces koje za izlazni pokazatelj ima smanjenje otpadnih viškova za 2% na razini godine po jedinici proizvoda te smanjenje utroška električne energije od 5% na razini godine po jedinici proizvoda i smanjenje stakleničkih plinova za 1,5% po istom modelu.

Optimizacijom proizvodnog procesa uvođenjem digitalnog rješenja u proces uvedeno je 1 novo digitalno rješenje u proizvodni proces koje za izlazni pokazatelj ima optimizaciju proizvodnje povećanjem isporuke što dovodi do povećanja proizvodnje za 15% na razini godine nakon implementacije.

Optimizacijom poslovnog procesa uvođenjem digitalnog rješenja u proces uvedeno je 1 novo digitalno rješenje u poslovni procesa i certificiran sustav upravljanja po ISO 9001 normi koji za izlazni pokazatelj imaju optimizaciju poslovanja povećanjem isporuke što dovodi do smanjenja utroška goriva za 0,35% na razini godine po jedinici proizvoda i 0,17% papira na razini godine po jedinici proizvoda.

Kada govorimo o Usavršavanju djelatnika za primjenu novog tehnološkog rješenja i ekoloških principa u proizvodnom procesu educirano je 8 djelatnika u pogledu učinkovitosti resursa i 3 djelatnika za rad na softveru glodalice.

Kontakt osoba za više informacija: Diana Paulović, tel: 091/565-9548, e-mail: diana@kast.hr

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost KAST Mehatronika d.o.o.

www.strukturnifondovi.hr