Jačanje konkurentnosti poduzetnika ulaganjem u digitalniju i zeleniju proizvodnju

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Dragi posjetioče/posjetiteljice

Trgovačko društvo KAST Mehatronika d.o.o. započelo je s provedbom projekta 16. lipnja 2021. godine

Jačanje konkurentnosti poduzetnika ulaganjem u digitalniju i zeleniju proizvodnju projekt je koji ima za cilj osnažiti poduzetnika implementacijom novih tehnoloških rješenja kako u proizvodni tako i u poslovne procese te osnažiti digitalne vještine djelatnika. Implementacija projekta omogućiti će rast poslovanja, zahvaćanje novih tržišta, smanjenje negativnih pritisaka na okoliš te otpornost poduzetnika na promjene uzrokovane ekonomski nepovoljnim situacijama. Projekt je usmjeren na zaposlenike, upravu društva, na širu zajednicu kao i na rast pozitivnih pokazatelja Republike Hrvatske kao što su smanjenje nezaposlenosti, borba protiv siromaštva te stvaranje digitalnog i modernog društva.

Projekt predstavlja provedbu slijedećih aktivnosti:

  1. Uvođenje novog tehnološkog rješenja u proizvodni proces – rezultat aktivnosti je uvedeno 1 novo tehnološko rješenje u proizvodi proces
  2. Optimizacija proizvodnog procesa uvođenjem digitalnog rješenja u proces – rezultat aktivnosti je uvedeno 1 novo digitalno rješenje u proizvodni proces
  3. Optimizacija poslovnog procesa uvođenjem digitalnog rješenja u proces – rezultati aktivnosti su uvedeno 1 novo digitalno rješenje u poslovni proces i certificiran sustav upravljanja po ISO 9001 normi
  4. Usavršavanje djelatnika za primjenu novog tehnološkog rješenja i ekoloških principa u proizvodnom procesu – rezultati aktivnosti su educirano 8 djelatnika u pogledu učinkovitosti resursa i 3 djelatnika za rad na softveru glodalice
  5. Upravljanje projektom – aktivnost predstavlja angažman vanjskog suradnika pri praćenju provedbe i nabave svih stavki proračuna projekta.
  6. Promidžba i vidljivost – aktivnost predstavlja diseminaciju rezultata projekta financiranog EU bespovratnim sredstvima.

Ukupna vrijednost projekta: 2.802.865,70 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.819.700,00 HRK
Odobrena bespovratna sredstva: 861.125,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta odvija se u vremenskom periodu od 15.06.2021. – 15.06.2023. odnosno 24 mjeseci.

Kontakt osoba za više informacija: Diana Paulović, tel: 091/565-9548, e-mail: diana@kast.hr

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost KAST Mehatronika d.o.o.

www.strukturnifondovi.hr